It's Just Art, Baby opstod ud fra et ønske om at motivere personlig refleksion gennem teori, praksis, leg og underholdning med udgangspunkt i livets eksistentielle grundvilkår; Døden, friheden, ensomhed og menneskets søgen efter mening. 

Det kan lyde skræmmende.

Tanken om personlig død fylder os med angst, accept af vores ultimative frihed og ansvar placerer livets fulde byrde på vores skuldre, uanset hvor tæt vi kommer hinanden, vil der altid være et sidste, uoverstigeligt svælg, og når alt kommer til alt, er det umuligt for os at henvise til en verificérbar højere autoritet, der kan indgyde vores eksistens en særlig mening.

 

Hvorfor i himlens navn fokusere på de spørgsmål ...?!

 

Efter den eksistentialistiske skoles mening fordi disse spørgsmål og temaer ER del af menneskets eksistens og fordi benægtelse af dem ikke gør dem mindre presserende. Snarere er det dybt vedkommende og vigtige spørgsmål, der giver mulighed for at se vores eksistens og ønsker til livet i nyt lys.

Men det er også temaer, der skal indfanges med en særlig opmærksomhed og finesse, da de er så angstprovokerende, at vi bevidst og ubevidst hurtigt distancerer os fra dem. Udfordringen er derfor ikke at komme med 'lærde' analyser, men at fastholde tilhørernes opmærksomhed og oprigtige interesse i spørgsmålene.

Via mine erfaringer som Skeletmanden har jeg opdaget, at Skeletmanden er meget velegnet til denne opgave. Faktisk er skeletmanden så populær, at jeg er overbevist om, det handler om mere end blot et farverigt kostume. Mit bedste gæt er, at alle kan identificere sig med et skelet og at Skeletmanden har så bred appel på tværs af alder, kultur og etnicitet, fordi et levende, dansende og engagerende skelet griner af det alvorlige og gør det mindre farligt at forholde sig til.

Og når Skeletmanden kombineres med billed, lys og musik, er det svært at stå imod..

Men udover at inspirere på individniveau har den eksistentielle tradition også meget at tilbyde i et kollektivt perspektiv;

  • Hvordan udspiller vores fornægtelse af død sig fx i organisatorisk sammenhæng?
  • Hvordan påvirker vores angst for det personlige ansvar vores handlinger og muligheder for at bryde onde cirkler?
  • Hvad betyder en streng formalisering af autoritetsforhold for vores evne til at være innovative, forandringsparate og effektive?
  • Hvordan påvirker en dyb kontakt med menneskets kreative evner og oplevelse af mening vores arbejdstilgang, og hvordan kan denne kontakt fremmes?

Det ER store spørgsmål uden klare og enkle svar, og hvis der er en hemmelighed bag eksistentiel organisationsteori er det da også snarere at udvide vores perspektiv og forstærke den linse, vi betragter verden igennem. Livet indeholder ikke endelige svar, men det indeholder måske endelige spørgsmål, der kun kan besvares og formidles af det enkelte menneske.

 

It's Just Art, Baby er vores bidrag til at formulere nogle af de spørgsmål

og stimulere en ny debat om vores tilgang til individ og kollektiv

 

Megen moderne organisationslitteratur indeholder fine og skarpe betragtninger af den velfungerende organisation. Alligevel sidder man ofte tilbage med en fornemmelse af, at teksten forbigår elefanten i lokalet; Hvis vi ved, hvordan den rigtige organisation ser, hvis vi kender opskriften på succes, hvorfor Søren er det så så svært at gøre, som opskriften tilskynder...!?

Ved at gå et spadestik dybere og tage udgangspunkt i de dybeste temaer, der regulerer vores eksistens, skabes mulighed for et syn på organisationer, der bedre indfanger den (komplekse) virkelighed af gode intentioner, dårlige undskyldninger og almindelig usikkerhed, som præger både individet og kollektivet.

Men en rejse ind i den eksistentielle tankeverden vil også åbenbare, at ord, tanker og rationel samtale kun magter så meget..

Vi kan snildt løfte os intellektuelt i tanken og i praksis handle stik modsat. Til tider kan det næsten opleves mere legitimt at sige et og gøre noget andet. Så demonstrerer vi dog, at vi udmærket er klar over, at vi burde handle anderledes!

It's Just Art, Baby tilbyder derfor foredrag og workshops baseret på fysisk inddragelse, der kan udbygges med professionelle skuespillere, yoga instruktører og dansere. Omdrejningspunktet for alle foredrag og workshops er fysisk og praktisk inddragelse, der kan provokere vores vante forestillinger og handlemåder og bringe os i en tilstand, hvor vi tør vove noget af os selv. Hvor ny indsigt og forandring skabes.

Som Kirkegaard sagde: At vove er at miste fodfæstet et øjeblik, aldrig at vove er at miste livet. 

 

Vi håber, du har lyst til at miste fodfæstet et øjeblik med os.

 

Se en samtale fra Det Kongelige Bibliotek mellem Christian og Michael om begrebet "frelse"

 

Michael Wolffhechel from Present Saviour on Vimeo.

 

Michael Wolffhechel

Michael har 20 års erhvervserfaring fra det private og offentlige arbejdsmarked, bl.a. fra Rederiet A.P. Møller, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet og Københavns Kommune. Endvidere har Michael 3 års erfaring som projektleder for det globale og frivilligt baserede kunst- og klimaprojekt CO2 Green Drive, der har været afholdt mere end 40 gange på 6 kontinenter. Sideløbende hermed har han stået bag Skeletmanden, der siden 2005 har deltaget i festivaler og happenings over hele verden fra Burning Man til Roskilde festival, børnefødselsdage og udklædningsfester.

It's Just Art, Baby opstod i 2015 udfra et ønske om at samle disse erfaringer og på et kunstnerisk og eksistentielt fundament inspirere til en gentænkning af begreber som (arbejds)mening, personlig kreativitet og individ-kollektiv relation.

Sartre mente, at mennesket er den skabning, hvis projekt er at være Gud. Det er en frygtindgydende tanke, men også en indsigtsfuld observation, der kan sætte vores valg i perspektiv, hjælpe os at prioritere det vigtige og trivialisere det trivielle. Men indsigt og gode intentioner er som bekendt ikke det samme som aktive valg og handling. Jeg vil gerne hjælpe med at bevidstgøre de valg og gøre vejen til en autentisk væren - om ikke nemmere - så i hvert fald tydeligere!

Michael blev Cand. jur. fra Københavns Universitet i 2006 og har udover artikler forfattet flere juridiske kompendier i bl.a. retsfilosofi, retssociologi og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Siden 2012 har Michael været juridisk konsulent og tillidsrepræsentant i Københavns Kommune, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med kommunens tillidsdagsorden.

 

Christian Gade Bjerrum (skuespiller og yoga instruktør m.m.m.)

Som professionelt uddannet skuespiller, yoga instruktør uddannelse og en Council Guide Training (CGT) - en personlig ledelsesuddannelse der bygger på Maya-indiansk visdom - og uendelig energi, har Christian virkelig noget at tilføre en workshop. 

Som skuespiller arbejder Christian ofte med selvbiografisk dokumentarisme og publikumsinvolverende selviscenesættelse - bl.a. med den prisbelønnede monolog "FAR", hvis tema er kræft. Stykket er netop blevet udvalgt til teater festival i New York sommeren 2016 og er støttet af bl.a. Kulturfonden. Sideløbende har Christian arbejdet med det ambitiøse performance-projekt "A Saviour is Present", der via fysisk publikumsinddragelse, nærvær og stilhed har rørt mange tusinde mennesker.

Som workshop afholder viser han samme engagement og evne til at inddrage publikum og få dem til at give noget af sig selv.

Udover teatret har Christian optrådt i film af Lars von Trier og Ole Christian Madsen. I 2015 var han udvalgt til efterårets ensemble på Teater Momentum i Odense, der afholdt fire meget kritikerroste og publikumspopulære forestillinger, hvoraf et er nomineret til Årets Reument 2016 for bedste danseforestilling.

Christian har mangeårig erfaring med personlig udvikling og drama og har undervist bl.a. på Island, til internationalt CICLO-event Danmark og til New Scientist Festival i København.